23 prosince, 2021
Úprava cen - rok 2022

Z důvodu výrazného zdražení výkupu odpadní vody na koncových čistírnách, jsme nuceni reagovat navýšením cen u likvidace odpadních vod a to od 1.1.2022.

Žádáme Vás proto o pochopení této nezbytné úpravy cen a budeme se těšit na další vzájemnou spolupráci.

 

Petra Kolková

Biowa s.r.o.